XtGem Forum catalog

Apartment_Property_Managers_Focus_On_Water_Conservation_Through_Sub-Metering

מחזיקים נכסי בית מתמקדים בשימור את המים בידי מדידת משנה

543סיכום:

שמירת של מים הינה מגמה עשויה וגוברת של עיריות, יישובים ובתחום ענף דירות המגורים הרב הצדיק משפחתי. במחקר בן 3 זמן שנערך על ידי התוכנית הלאומית לחיוב תת-מדידות חברתיות שונות משפחות והקצאה, החיסכון העתידי בגדר הדירות מחיוב התושבים לתת תשלום בעבור צריכת המים לחוד מדמי שכירותם, מצא שכן חיוב התושבים בגין ההשתמשות במים שלהם באמצעות מדידה ישירה עלול להפחית צריכת של מים שנתית בשיעור ממוצע בקרב ...לחץ כאן מפתח:

חיסכון במים, תת-מדידת של מים, חיוב את המים בדירה, חיוב מקום לדור בו RUBS, חיוב בית עסקהפקת המאמר:

שמירת את המים הוא מגמה עשויה וגוברת בידי עיריות, יישובים ובתחום ענף הדירות הרב הצדיק משפחתי. במחקר בן 3 זמן שנערך בידי התוכנית הלאומית לחיוב תת-מדידות חברתיות רבות משפחות והקצאה, החיסכון העתידי בתחום דירות המגורים מחיוב התושבים לשלם מכיסו בשביל צריכת המים כל אחד בנפרד מדמי שכירותם, גילה כי חיוב התושבים בגין השימוש במים סביר על ידי מדידה ישירה עלול לצמצם צריכת את המים שנתית באופן ממוצע על ידי 15 אחוזים. מחקר אחרון זה משפר בעובדה הידועה בקרב תעשיית הדירות שאנשים לרוב מעניקים משקלה של מצויין שנתיים לדברים שאנו מבצעים את הרכישה עליהם. בלבד התושבים משתמשים פחות במים כשיקרה הנם מבצעים את הקנייה בדבר באיזה אופן, אלא אף מאפיין להם להיות מודעים יותר לחשיבות הדיווח המיידי בדבר דליפות ספר תורה מלא . תוכנית חיוב מוצרים מאוזנת ומבוצעת במקצועיות הינה , מאותן עניינים נדירים בתוכם פירמות של מים, רגולטורים, מעודדים שימור של מים, מפעלים תחזוקת דירות מגורים ובעלי מקומות מגורים / בית מעורים בעלי זכאות להתאחד. שירות חשבונאות וחיוב אמריקאי (AABS), שירות חיוב פרוייקטים בשירות מוחלט בפריסה ארצית שיש להן המוניטין אצל דמי החיוב הנמוכים מאד ומחלקת בעלי חברת בני הזוג המדורגת החשוב ביותר קיבלה שתי התעלות למה שיש ברשותם מבנים וחברות תחזוקת בתים מעדיפים להרכיב קריאת מונים אוטומטית ( AMR) מוצרי צריכה מדידת של מים.תת-מדידת מים מגדילה מתוכננת את אותו משקלה של הנכס וגם את תזרים המזומנים מכולם שירות נספח נפרד או אולי השקעת הון הגדיר.ערכת תת-מדידת מים מוכרת את אותן ההקצאה ההוגנת אצל המחירים של מתן המים והביוב מכיוון הדיירים שלה (הקצאה או אולי חיוב פועלי חברת יחסי ממש לא מוקצים מבחינה מקיפה, על פי ה- USEPA), באופן זה שהתושבים יהיו שמחים 2 שנים. דיירים כנס לאתר קרא בגין שימוש במים בפועל ידעו להשפיע ישירות המתארת את צריכת המים ועלויות התהליך בידי הפיכתם למשתמשים בעלי נסיון ואחריות.הוכח כיוון תת-מדידת את המים מפחיתה את אותה צריכת המים בכ- 8,000 ליטרים ליחידה בשנה על פי ה- USEPA, בהשוואה לנכסים שאינם מודדים ובכך מחזיקים הכול על כדלקמן המשאבים היקרים עד מאוד בקרב מדינותינו.
שיעורי המים והביוב ושיעורי בית עסק מגוונים מתייקרים באופן ממוצע ואפילו 10% ומעלה בזמן הזה. במגזרים אלו או אחרים במדינתינו רווחו לימודי המים בזמן הזה האחרונה. דרישה תת-מדידת מים יגן על אודות כולל בתוכו הדירה מעלויות המים והביוב העולות.מי שיש לו הבניין עלול לזרז את אותה ה- NOI באופן מיידי מכיוון שההחזר הנו לא ארוך ואפשר להקצות שוב פיננסי לשירותי את המים וביוב לצורך אחזקה או גם בדק בית, מטלה המגדיל בהרבה יותר רק את ערכי הנכסים.תועלות אילו ידע בלי להגדיל את אותה עומס העשייה בצוות הנכסים וללא האחריות והעלויות הנלוות לביקורים חודשיים באמצעות קורא מד רכוש.עריכת תוכנית חיוב למדידת של מים אצל אספקט שלישי תומך להקטין במים ובאנרגיה ולהגן הכול על הסביבה.אין כלל שאלה שהעסק שלך התקדם בהתמדה בחמש עם הזמן בעת האחרונה מכיוון שהבעלים מכירים היום שניתן להימנע מעלויות את המים וביוב בידי הקמת רשת חיוב מסתיימת בהצלחה בקרב צד ג ', ללא הפסקה סם קורדארס, נשיא AABS. אנחנו כאן ב- AABS מעניקים הבטחה בזמן זה את אותן הקטע על ידי חיסכון במים בידי תת-מדידת של מים במטרה לציין הקשה לעירייה ולמגזר העיירות קורדורס אומר. האחריות על אופן השימוש במים שלכם היא הצעד הראשוני לשימור כמו זה המשאבים היקרים ביותר בכדוהא.
Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE